top of page

Algemene voorwaarden

Flyer actievoorwaarden

  • De 10% kortingsactie is alleen geldig bij inlevering van de Mini Me fotografie flyer

  • U dient voorafgaande aan de fotoshoot aan te geven of u gebruik wil maken van de actie

  • Deze actie is niet geldig op nabestellingen en producten

 

Algemeen

De fotografe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotografe behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. De foto’s op www.minimefotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Ilse Karstel. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze uiterlijk een week voor het plaatsvinden van de fotoshoot contact op met de fotografe. Bij gebruikmaking van de diensten van Mini Me fotografie gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. 

 

De fotoshoot

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt de fotografe altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra de fotografe een bevestiging heeft gestuurd. De foto’s worden binnen 2 weken in een online galerij geplaatst. Daarna kunnen de digitale fotobestanden worden uitgekozen. Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen de fotografe zeggen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd. Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera tenzij anders afgesproken met de fotografe. 

 

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe van Mini Me fotografie. De klant kan ten tijde van de fotoshoot de fotografe schriftelijk toestemming geven om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken. Het is niet mogelijk om de onbewerkte bestanden en/of RAW bestanden te ontvangen.

Betaling

De aanbetaling van €50,00 dient uiterlijk 7 dagen voor de fotoshoot betaald te zijn door de klant. Het resterende bedrag van de fotoshoot wordt binnen 5 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Prijzen zijn inclusief BTW. 

Annulering

In geval van ziekte kan een fotoshoot kosteloos verzet worden. Dit dient minimaal 24 uur van te voren aangegeven te worden. Bij een annulering van een geboekte fotoshoot brengt de fotografe 25% van het totale overeengekomen bedrag in rekening. Het kan zijn bij een newbornshoot dat de afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie van de moeder en/of baby, dan worden hier uiteraard geen kosten aan verbonden. Mocht Mini Me fotografie door onvoorziene omstandigheden de fotoshoot toch moeten annuleren zal deze kosteloos verzet worden. Mocht u in dit geval niet willen verzetten maar volledig annuleren krijgt u uw aanbetaling terug gestort. 

Aansprakelijkheid

Mini Me fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de wederpartij is ontstaan. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien hier sprake van is, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som. Mini Me fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door Mini Me fotografie zijn geleverd. Mini Me fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder en/of minder goede foto's door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. Denk hier aan kinderen die constant huilen, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, enz. 

 

bottom of page